6 bài tập gym cơ bản nhất dành cho newbie

Hướng Dẫn 6 Bài Tập Gym Cơ Bản Nhất Dành Cho Người Mới Bắt Đầu

Động Tác 1: Đẩy Ghế Ngực Nằm (Ghế Ngực Ngang)

Động Tác 2: Đẩy Cơ Ngực Trên Bằng Ghế Dốc

Động Tác 3: Đẩy Vai Trước

Động Tác 4: Đẩy Vai Sau

Động Tác 5: Tập Tay Sau

Động Tác 6: Tập Tay Trước

MOFIT.COM.VN

QC: Mỹ Đình Pearl - Sống Tinh Tế - Ở Tiện Nghi

Leave a Reply