Hồ tử thần – nơi sảy chân ngã xuống sẽ bị hóa đá

Từ trên cao nhìn xuống, hồ Natron nằm ở phía bắc Tanzania, gần biên giới Kenya, nổi bật với sắc đỏ, theo Amusing.

QC: Mỹ Đình Pearl - Sống Tinh Tế - Ở Tiện Nghi

Leave a Reply